Hangzhou Xiasha Hengsheng (Sunshine) Chemicals Co.,Ltd.

    Contact us

 

Tel: +86-571-86923508  

Email: sales@hsdye.com
Fax: +86-571-86923500
Address: QiGe Village, Xiasha Town Hangzhou T/E Development Zone, 310018, Hangzhou, China